Silah Ruhsat Takip

Silah ruhsatı almak isteyen, 21 yaşını doldurmuş bireyler, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 Sayılı Yönetmelikte düzenlenen sıkı önlemler dahilinde belirli süreçler ve gerekli belgeler altında silah sahibi olabilmektedir. 2024 yılı içim Silah Bulundurma Ruhsatı 5 Yıllık 17.566,00 TL, Silah Taşıma Ruhsatı 5 Yıllık […]

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Türkiye Cumhuriyeti’nde 6136 ve 2521 sayılı kanunlara göre 18 yaşında olan, sabıkası ve vergi borcu olmayan, sağlık açısından bir engeli bulunmayan her birey Yivsiz Tüfek Ruhsatı alma hakkına sahiptir. Bu ruhsatı sadece güvenlik ve ikametgah adresinde bulundurmak suretiyle alıyorsanız Avcılık Belgesine ihtiyacınız yoktur eğer ki avcılık yapmak istiyorsanız Yivsiz Tüfek Ruhsatının yanında […]