SilahRuhsatTakip.com

Silah Taşıma Ruhsatı

Silah Taşıma Ruhsatı

Silah taşıma ruhsatı ülkemizde her bir bireye verilmiyor belli başlı şartları bulunuyor. Bu şartlar diğer ruhsat türlerinde olduğu gibi ilk olarak 21 yaş, sabıka ve vergi borcu, sağlık durumunuz. Eğer ki bu şartları taşıyorsanız ve taşıma ruhsatı almak istiyorsanız kanunlarca belirlenmiş belli meslek gruplarından birini yapıyorsanız silah taşıma ruhsatına sahip olabilirsiniz.

Meslek Mensubu Silah Taşıma Ruhsatı Alabilecek Kişiler

 • Fahri Konsoloslar​
 • Sarı Basın Kartı Sahipleri
 • Kuyumcular
 • Patlayıcı Maddeleri Satın Alma ve Satış Ruhsatı Bulunan İşyeri Sahipleri, Patlayıcı Madde Deposu Sahipleri, Ateşli Silah Üreten İmalathane Sahipleri, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri ve İşyerinde ve İş Başında Demirbaş Silahları Taşımak Şartı İle Patlayıcı Madde ve Fer’ilerini Taşıma İşlerinde Görevli Güvenlik Belgesi Sahipleri ​
 • Bankaların Genel Müdür Ve Yarıdımcıları, Bölge Müdürleri İle 4389 Sayılı Bankalar Kanununda Tanımı Yapılmış Olan Şubelerin Müdürleri​
 • Pilotluk Yapanlar
 • Cirosu Silah Ruhsat Almaya Yeterli Şahıs ve Şirketler (Md.9/h)
 • Arazi Sahipleri
 • Sürü Sahipleri (9/i)
 • Müteahitler (Md.9/j)​
 • Akaryakıt Bayileri
 • 50 Sigortalı İşçi Çalıştıranlar
 • Atış Poligon Sahipleri
 • Müzeleri ve Anıtları Koruyan Bekçiler
 • Arıcılık Yapanlar
 • Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçilere
 • İhraç ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
 • Döviz Bürosu Sahipleri
 • Avukatlar
 • Noterlik Yapanlar

RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN >

Silah Bulundurma Ruhsatı

6136 sayılı kanun kapsamında belirtilen koşulları sağlayan her vatandaş Silah Bulundurma Ruhsatı edinebilir.

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı

6136 & 2521 sayılı kanunlar çerçevesinde avda kullanılmak üzere Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı edinebilirsiniz.

Silah Ruhsatı Danışmanlığı

6136 sayılı kanun kapsamında belirtilen koşulların yerine getirilmesine dair danışmanlık ve vekalet hizmetimizdir.